برش لیزری فلزات و غیر فلزات با قیمت پایین و کیفیت تضمین شده

برش لیزری فلزات و غیر فلزات با ارزش ذیل و میزان مرغوب بودن تضمین شده
برش لیزر آهن

چنانچه به جهت هر کدام از همین اجسام مطلوب ترین لیزر و بهترین رویه را در ادامه حیث نگیرید، هیچوقت یک برش عالی و توفیق آمیز را تجربه نخواهید کرد. Post h as  be en g en er ated ​by G᠎SA Conte nt G᠎en erator DE᠎MO .

برش لیزر آهن

به این شکل، اجسام پلاستیکی، چوبی، شیشه ای و کاغذی، هر کدام می بایست با لیزر و راه و روش خاصی برش دیتا شوند.

به جهت نمونه این که جسم آهنی یا این که غیرآهنی باشد، در ادامه مراحل برش دارای اهمیت به حیث می رسد. کالا و گونه لیزر، حالت جسم و همینطور گاز کمکی، در ادامه انتخاب نقطه کانونی به صورت ظریف دارای زیاد متعددی دارند. Th​is content h as been  do ne  by G SA᠎ Con tent Generator DEMO !

عملیات متفاوتی بر بر روی فلزات شکل می گیرد تا فلزات، در ادامه صورت و شمایل دلخواه به فعالیت گرفته شوند. شما می توانید اشکال طرح برش لیزر آهن را بر بر روی اشکال ورق آهن: ورق سیاه، ورق آهن روغنی، آهنی اسید شور، ورق آهن سفید، تا بعدها ۱.۵ در ادامه ۳ متر به جهت هر شیت ورق آهن با اعتنا برش لیزری تا ۰.۱ میلی متر پیشنهاد دهید.

فرآیند برش لیزری آهن با تابیده شدن پرتوی لیزر و تولید گرما بر بر روی مرحله مشخصی از فلز شروع می شود.

می اقتدار گفت فقط صفحاتی که مهم ضخامت حداکثری 15 تا 20 میلی متر میباشند می توانند با همین دستگاه برش بخورند؛ البته ممکن است در ادامه آتی دستگاه های قوی خیس هم ایجاد شود.

بعدها آکواریوم یا این که تراریوم به ارتفاع ۶۰، عرض ۳۰ و طول ۳۰ سانتی متر. هر لیزر، یک ارتفاع موج معین دارااست که مقدار جذب تابش در ادامه جسم را مشخص می نماید و به جسم اذن روبرو شدن با گرما، ذوب و تبخیر را می دهد.

ارتفاع موج به ویژه در ادامه برش های یگانه با ساختارهای متفاوت، فوق العاده حیاتی به حیث می رسد. در ادامه مرتبه اول، زیاد حیاتی هست که به کالا جسم قبل از برش اعتنا کنید.

تجهیزات لیزر از لحاظ طراحی و کاربرد از سایر دستگاه های برش متمایز است. به جهت داشتن یک برش ظریف و با کیفیت، پی بردن به وضعیت پرتو و تعیین یک وضعیت مطلوب به جهت آن اضطراری به حیث می رسد.

توزیع شدن دانسیته لیزر در ادامه مرحله روزگار جسم، وضعیت پرتو را معین می کند. به جهت وصال به وضعیت پرتو، می بایست سایز نقطه کانونی تماماً مشخص شود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.